transportleiding 400

het verleggen van een nieuwe transsport leiding  rond  pvc 400  en rooien van AC 400 inverband beek die verbreed moest worden was heel veel  hinder putten kabels en van grondwater dus bronbemaling was nodig en er moesten zinkers gemaakt worden allemaal lijm verbindingen dus bewerkelijk gelukkig waren de de jongens met 5 a 6 man 4 van bleek1-infra en 2 en soms 3 van vitens het is allemaal weer voor elkaar gekomen maar viel echt niet mee